Recent was in het nieuws te horen dat ventilatie meer gaat kosten. Vanaf 2016 komt een verplichting om een ventilatieprestatieverslag toe te voegen aan de EPB-aangifte. Dit gaat volgens sommigen 60 tot 80 euro kosten. Het lijkt de hoogste tijd om aan de alarmbel te trekken. Maar… is dat wel zo?

Wat gaat er wanneer veranderen?

Vanaf 1/1/2016 is er in het Vlaamse Gewest bij de bouw van een nieuwe woning of een grondige renovatie een verplichting om een ventilatievoorontwerp bij de startverklaring van de EPB te voegen. Dit is een plan van de woning met daarop een aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Op dit moment werken verschillende organisaties (onder andere het WTCB) nog hard aan de exacte vorm voor een voorontwerp.

Zodra de woning gebouwd/verbouwd wordt, dienen alle specificaties voor de uitvoering vast te liggen. Dit wordt voor het ventilatiesysteem vastgelegd in de Ventilatie Ontwerp Specificatie (VOS). Dit is een aanvulling op ventilatievoorontwerp met daarin ventilatie ontwerpspecificaties volgens STS-P 73-1. Deze Ventilatie Ontwerp Specificaties vormen de basis voor het opmaken van een offerte door de installateur.

Ventilatieprestatieverslag

Vanaf 1/1/2016 is een Ventilatieprestatieverslag verplicht. Dit is een rapportering van het ventilatiesysteem zoals het gerealiseerd werd in de woning. Een Ventilatieprestatieverslag kan enkel door een erkende ventilatieverslaggever opgesteld worden. Dit verslag, opgesteld volgens de STS-P Ventilatie wordt bij de EPB-aangifte toegevoegd.

Niet zomaar iedereen kan een ventilatieprestatieverslag maken. Een ventilatieprestatieverslaggever moet geslaagd zijn voor een examen. Dit examen bevat zowel theoretische kennis als een praktische proef (bij rapportering van mechanische systemen of componenten). Daarnaast wordt de ventilatieprestatieverslaggever gecontroleerd op de correctheid van zijn rapportering. Naast een controle van de administratieve eisen wordt ook een controle gedaan op de gebruikte meetapparatuur. Er worden ook controles op de gerapporteerde installaties voorzien.

Jouw installateur ventilatie kan een ventilatieprestatieverslaggever zijn en dan wordt er eigenlijk gewerkt zoals er steeds gewerkt zou moeten zijn de afgelopen jaren. Een installateur die een goede installatie aflevert, kan hiervoor ook de inregeling doen en een meetrapport afleveren. Een ventilatieprestatieverslag is iets uitgebreider dan een meetrapport voor inregeling, maar het zou niet zo heel erg veel extra werk moeten zijn voor jouw installateur. De voorwaarde is dat jouw installateur ook erkend ventilatieprestatieverslaggever is. Voor een zelfbouwer komt er een verplichte ventilatieprestatieverslaggever. Dit kan ook de leverancier van de onderdelen van het systeem zijn als deze voldoet aan de eisen als verslaggever (erkend zijn).

Je architect, maar ook je EPB-verslaggever kan een erkend ventilatieprestatieverslaggever zijn. Zinvol om weten: de bouwcoördinator zorgt ervoor dat het ventilatieprestatieverslag bij de EPB-verslaggever terecht komt indien de EPB-verslaggever niet de ventilatieprestatieverslaggever is.

En de bouwheer? Wat moet die doen?

Je kan best met je architect spreken over het ventilatievoorontwerp. Doe dit bij het uitwerken van het voorontwerp van uw woning. De keuze van het ventilatiesysteem en de te behalen prestaties ervan, kunnen een aanzienlijke impact hebben op het ontwerp van uw woning.

Vervolgens vraag je aan je architect en/of EPB-verslaggever naar de ventilatie ontwerp specificaties. Voor je op zoek gaat naar de beste aanbieding is het belangrijk dat de prestaties voor de ventilatie-installatie worden vastgelegd. Op deze manier ga je offertes krijgen die te vergelijken zijn.

Na afronding van de bouwwerken (en de plaatsing van het ventilatiesysteem) vraag je aan je architect en/of EPB-verslaggever naar het ventilatieprestatiesverslag afgeleverd door een erkende ventilatieverslaggever. Je kan dan controleren of jouw ventilatie-installatie voldoet aan de prestatie eisen vastgelegd in de ventilatie ontwerp specificaties.

Lees zeker nog verder op http://www.ikventileerverstandig.be/. Daar zullen installateurs, architecten en EPB-verslaggevers terecht kunnen met vragen over ventilatievoorontwerpen en ventilatieprestatieverslagen.

Dit artikel verscheen eerder op de website Habitos. Figuren door www.luchtwinkel.be.

Publicatiedatum