Ventilatiesystemen in woningen worden niet altijd met voldoende kwaliteit afgeleverd. Er werd door een groep ervaren ventilatiespecialisten een document opgesteld waarvan het doel is om de kwaliteit van ventilatiesystemen in woningen te verbeteren. Dit document is de STS-P Ventilatie.

Op 7 juli 2015 werd de STS-P gepubliceerd. De STS-P is een omschrijving van prestatiecriteria voor ventilatie in woningen en woongebouwen. Dankzij deze omschrijving kunnen er eisen gesteld worden aan het ontwerp, de componenten, de uitvoering, het onderhoud, de documentatie, de meetinstrumenten en de prestatieverslaggeving.

Je kan dit document terugvinden op http://economie.fgov.be/nl/binaries/STS-P_73-1_Ventilatie_tcm325-269531.pdf

De STS-P zal een basis gaan vormen voor federale wetgeving, regionale besluiten en private of publieke uitvoeringsbestekken. In mensentaal wilt dit zeggen dat er nieuwe afspraken over ventilatie zullen kunnen komen. Deze zullen dan steeds verwijzen naar de STS-P.

Er is echter geen reden tot paniek. Nieuwe regels zullen steeds in stappen ingevoerd worden. Hoewel het is zeker interessant om verder te lezen in de 60-pagina’s van de STS-P, beperken we ons hier tot voorbeelden (de lijst is zeker niet compleet) die snel naar voor zullen komen in nieuwe wetgeving of in bestekken.

  • Ventilatievoorontwerp (bijlage 5.1): welk type systeem, plaats van de ventilatievoorzieningen, …
  • Meten van elektrisch vermogen (bijlage 5.4.3.) om zo het specifiek ventilatorvermogen te kunnen bepalen
  • Thermische isolatie van luchtkanalen: opdeling in klassen, de voorbeeldfiguur is voor klasse 3
    STS-P Ventilatie - isolatiedikte
  • Akoestische aspecten mechanische deel van de ventilatie: opdeling in klassen waarbij de beste klassen (hoogste nummer) overeenkomen met metingen die aantonen dat voldaan wordt aan NBN S 01-400-1
  • Informatie voor de gebruiker: aanwezigheid van een handleiding en onderhoudsvoorschriften

Dit artikel verscheen eerder op de website Habitos. Figuren door www.luchtwinkel.be.

Publicatiedatum