Bij D-systemen kan er bij EPB aangiftes vanaf januari van 2013 een vreemd fenomeen optreden. Een D-systeem dat geen rapport volgens NBN EN 308 kan voorleggen krijgt een rendement van 0%. Dit kan een aanzienlijke impact op het E-peil betekenen.

De rendementen van de toestellen moeten volgens bijlage G van bijlage V van het energiebesluit gemeten worden. Voor je beslist een bepaald toestel aan te kopen, is het zinvol om na te gaan of dit toestel een meetrapport kan voorleggen dat voldoen aan deze meetmethode.

EPBD

Om het voor de EPB-verslaggever (en de bouwer) eenvoudiger te maken, zijn heel wat productgegevens opgenomen in de EPBD (dit wordt ook wel eens de EPB databank genoemd). Op de website http://www.epbd.be kan een overzicht van erkende productgegevens teruggevonden worden. De productgegevens in de lijst voor ventilator en ventilatorgroep bevatten de gegevens die in de meetrapporten volgens de norm NBN EN308 en bijlage G van bijlage V van het energiebesluit moeten staan.

De EPB-verslaggever kan dus op een eenvoudige manier de gegevens in deze lijst terugvinden. Regelmatig verschijnen hierin nog nieuwe toestellen. De laatste kolommen van de tabel geven aan hoe lang de gegevens geldig blijven. Het is dus zeer zinvol om deze lijst te bekijken voor je beslist om een afvoerventilator of een D-systeem te kiezen. Je kan de vermogens van de ventilatoren, maar ook de rendementen en de debieten van de toestellen in de lijst terugvinden.

Als je dus een D-systeem uit de lijst op EPBD kiest, zal je geen schrik moeten hebben dat het rendement 0% wordt bij de EPB-aangifte.

Niet in de EPBD, wel meetrapport NBN EN 308

Toestellen die nog niet in de EPBD staan kunnen zonder probleem gebruikt worden als ze een rapport volgens NBN EN 308 en bijlage G van bijlage V van het energiebesluit kunnen voorleggen. Deze rapporten kan je best bij de fabrikant opvragen.

Dit artikel verscheen eerder op de website Habitos.

Tags
Publicatiedatum