Over het verspreiden van verse lucht in een kamer bestaan er 2 meningen. De ene zegt dat verse lucht moet toegevoerd worden aan de rand van de kamer, zo ver mogelijk van deur. De ander zegt dat lucht best bij de deur toegevoerd wordt. Ze hebben beiden gelijk. Bij het naar binnen blazen van verse lucht zal deze best zo veel mogelijk mengen met de al aanwezige lucht in deze kamer. De luchtsnelheid in de kamer zal hierdoor snel voldoende laag zijn en er zullen geen klachten zijn over tocht. Lucht inblazen bij de deur is prima wanneer de lucht de kamer in geblazen wordt. Hierdoor zal de lucht een boogje maken langs het plafond en vervolgens onder de deur naar de gang gaan. Bij een deur moet je hierdoor steeds kiezen voor een ventiel of rooster dat naar de kamer gericht kan worden. Wanneer je bijvoorbeeld het TFF-ventiel gebruikt bij de deur, dan kan je dit ventiel richten naar de kamer door er een stukje tochtband op te kleven. Het STH-ventiel kan hier ook prima dienst doen. Van dit ventiel bestaat een versie die men de schone sector genoemd heeft.

TFF ventiel richting instellenTFF ventiel richting instellenToevoerventiel STHToevoerventiel STH schone sector

Een belangrijk argument dat gebruikt wordt bij het inblazen boven de deur is dat men daar zeker nooit een kast zal plaatsen. Het ventiel zal altijd lucht op een correcte manier in de kamer kunnen blijven blazen. Andere ventielen, zoals de Venezia of de Torino zijn minder geschikt om bij een deur te plaatsen. Beide ventielen zullen vooral aan de rand tegenover de deur zijn werk prima doen. Deze ventielen gedragen zich eigenlijk vooral als rooster en kunnen ook bovenaan in de muur geplaatst worden.

Rond rooster Venezia witVierkant rooster Torino wit

Een inblaasventiel mag dus niet zomaar ergens in een kamer staan. Alsof het nog niet moeilijk genoeg is moet je ook rekening houden met wat er boven het ventiel zit. Wanneer er bijvoorbeeld een zolder met een schuin dak boven de kamer zit, kan de plaats van het ventiel best bepaald worden op basis van de te behouden zolderruimte.

Centraal ventiel in plafond

Rooster in plafond

Ventiel met schone sector

En hoe zit dat nu met afvoer van lucht uit een kamer? Dit is eigenlijk zeer eenvoudig. Je moet er vooral voor zorgen dat de afvoer van een kamer steeds vrij zal blijven. De ruimte boven de deur is hiervoor ideaal. Ergens anders mag ook, want afvoerventielen veroorzaken zelden een tochtgevoel op meer dan 30cm. Boven een douche op de badkamer is niet zo ideaal omdat er mogelijk wat condens op het ventiel ontstaat. Dit water is wat kouder dan het douchewater en als dat neervalt...

Ligging kanaal op zolder

Dit artikel verscheen eerder op de website Habitos. Figuren door www.luchtwinkel.be.

Publicatiedatum