Het ventilatieplan

Voor een elektrische installatie van een woning wordt steeds een plan gemaakt. Dit plan moet zelfs voorgelegd kunnen worden bij de keuring van de elektrische installatie. Een ventilatiesysteem in een woning gaat net zoals een elektrische installatie een aantal leidingen voorzien naar de ruimten van deze woning.

Het is dan ook vreemd dat er veel ventilatiesystemen geplaatst worden zonder behoorlijk plan. Er zijn nochtans een aantal zeer grote voordelen aan het gebruiken van een plan bij het plaatsen van een systeem. Dit geldt zowel voor C-systemen (of vraaggestuurde C-systemen) als voor D-systemen.

Help mijn ventilatie maakt lawaai

Een nieuwe koelkast wordt tegenwoordig steeds geleverd met een instructieset voor de plaatsing. Er staat daar steeds bij dat een koelkast een beetje kan piepen, pruttelen, zoemen of brommen. Dat is normaal en eigen aan de werking van de koelkast.

Voor een ventilatiesysteem zou dit beter ook gedaan worden. Soms is geluid in een ventilatiesysteem normaal. Zeker wanneer je een ventilatiesysteem maximaal gaat inzetten, zal er wel wat hoorbaar zijn. Een zeer stil ventilatiesysteem maken is goed doenbaar als je op een aantal zaken let.

Schimmeltje hier, schimmeltje daar

Nu de herfst goed begonnen is beginnen we ons stilaan terug zorgen te maken over vocht in huis. De goede huisvader weet dat dit gepaard kan gaan met het ontstaan van schimmels. Goed weten wat er eigenlijk gaande is helpt al heel veel en zoals wel te verwachten is in deze rubriek is ventilatie ook een deel van de oplossing. Soms kan een ventilatiesysteem het probleem van schimmels vergroten door de verspreiding ervan. Een reden extra om schimmels even van kortbij te bekijken.

C-systeem voor een lage-energiewoning

Een C-systeem is een eenvoudig en gewoonlijk ook een goedkoop ventilatiesysteem. Een moderne woning evolueert stilaan naar een lage-energiewoning en dan komt de vraag naar voor of een C-systeem nog wel kan dienen in een dergelijke woning. Voor het realiseren van een goede luchtkwaliteit is de vraag eenvoudig met een simpele “ja” te beantwoorden. Voor het energieaspect dat verborgen zit in deze vraag, is het antwoord minder vanzelfsprekend. Er bestaat tussen experts, verkopers en liefhebbers wel wat discussie over dit onderwerp. Opdat het beeld voor iedereen duidelijk kan worden duiken we eerst in de formules die voor iedereen hetzelfde zijn.