Een installatie inregelen

Een ventilatiesysteem dient om in de natte ruimten lucht af te voeren en in de droge ruimten lucht toe te voeren. In systemen waar mechanische ventilatie toegepast wordt (systeem B, C en D) moet volgens de EPB-wetgeving aangetoond worden dat de vereiste debieten gehaald kunnen worden. De capaciteit op de verschillende afvoer- en toevoerpunten van een systeem worden gemeten en aangepast zodat de effectieve luchtstroom overeenkomt met de vereiste luchtstroom.

NBN EN 308

Bij D-systemen kan er bij EPB aangiftes vanaf januari van 2013 een vreemd fenomeen optreden. Een D-systeem dat geen rapport volgens NBN EN 308 kan voorleggen krijgt een rendement van 0%. Dit kan een aanzienlijke impact op het E-peil betekenen.

De rendementen van de toestellen moeten volgens bijlage G van bijlage V van het energiebesluit gemeten worden. Voor je beslist een bepaald toestel aan te kopen, is het zinvol om na te gaan of dit toestel een meetrapport kan voorleggen dat voldoen aan deze meetmethode.

Climavent lanceert Dantherm HCV4

Climavent, de importeur van Dantherm, heeft de nieuwe HCV4 voorgesteld. Dit toestel heeft dezelfde afmetingen als de HCV3, maar heeft geen onderaansluiting waardoor de aluminium warmtewisselaar groter is. Hierdoor is het rendement groter en is het toestel ook duidelijk stiller. Een bijkomend voordeel is dat dit toestel 275m³/h kan leveren bij 100 Pa.

Meten en sturen: betere luchtkwaliteit en minder energieverbruik

Een ventilatiesysteem wordt vaak bestuurd met behulp van eenvoudige schakelaars zoals de 3-standenschakelaar bij een C- of een D-systeem Ook een handmatige mechanische bediening bij de luchttoevoerklep aan het raam in een C-systeem wordt nog vaak toegepast. Met sensoren en met uitgebreid besturingsgemak kan een ventilatiesysteem in een woning beter functioneren. Betere luchtkwaliteit en minder energieverbruik zijn toch echt wel interessante voordelen van meten en sturen.

De technische schacht - architect ontmoet ingenieur

In een moderne woning zijn steeds meer technieken aanwezig. De leidingen voor deze technieken moeten vaak van de ene verdieping naar de andere. Voor een kleine elektrische leiding kan dit al wel eens in de muur weggewerkt worden. Voor ventilatiekanalen is een echte technische schacht dikwijls de enige oplossing. Vaak denkt men dat de technische schacht eender waar in de woning kan staan. Er zijn echter een paar spelregels waarbij de architect best overlegt met de ingenieur technieken.

Filters

In een D-systeem wordt verse lucht mechanisch in de woning gebracht. Deze mechanische inblaas maakt het mogelijk de buitenlucht te filteren. Er bestaan verschillende soorten filters voor een woningventilatiesysteem. Welke moet je kiezen? Is een F7-filter beter? Kan een extra filterbox een oplossing zijn voor de geur van de houtkachel van de buren? Wanneer moet ik mijn filter vervangen?