Natuurlijke luchttoevoer

Sommige mensen vinden de raamroosters in een C-systeem maar niets. In tegenstelling tot wat men zou verwachten is het niet het energieverbruik voor verwarming dat aangehaald wordt als reden. De invloed van de koudere buitentemperatuur in de winter wordt immers met slimme vraaggestuurde ventilatiesystemen of verwarmingstrips in het rooster opgeheven. Het probleem voor deze groep mensen is dat de roosters zichtbaar zijn.

Dakdoorvoeren of muurroosters

In een mechanisch ventilatiesysteem moet lucht doorheen de buitenwand van de woning gebracht worden. Ofwel moet lucht afgevoerd worden naar buiten, ofwel moet lucht naar binnen getrokken worden ofwel moeten beide luchtstromen voorzien worden. Je kunt als bouwer kiezen voor een dakdoorvoer of voor een muurdoorvoer.

De stalen draagbalk een groot probleem voor instortsystemen

Een draagbalk of poutrelle is nodig voor de stevigheid van de woning, maar soms veroorzaakt dit ook een probleem voor ventilatiekanalen.

In een moderne woning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een stalen draagbalk (in de volksmond poutrelle) voor het dragen van de welfsels. Op deze manier zijn dan grote open ruimten mogelijk. De draagbalk wordt door de stabiliteitsingenieur berekend en de afmetingen ervan moeten exact gevolgd worden bij de uitvoering van de bouwwerken.

NBN EN 308

Bij D-systemen kan er bij EPB aangiftes vanaf januari van 2013 een vreemd fenomeen optreden. Een D-systeem dat geen rapport volgens NBN EN 308 kan voorleggen krijgt een rendement van 0%. Dit kan een aanzienlijke impact op het E-peil betekenen.

De rendementen van de toestellen moeten volgens bijlage G van bijlage V van het energiebesluit gemeten worden. Voor je beslist een bepaald toestel aan te kopen, is het zinvol om na te gaan of dit toestel een meetrapport kan voorleggen dat voldoen aan deze meetmethode.